Publications

(2014) “The Prague Contemporary Art Scene in the Early Twenty-first Century [Pražská scéna současného umění na začátku 21. století].” Artalk, 27. 2. 2015.

 

(2014) “Echoes of the Wrong Laughter: Post-Internet Art and the Culture Industry [Ozvěny špatného smíchu. Postinternetové umění a kulturní průmysl].” Notebook for Art, Theory and Related Zones [Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny] 17: 66–96.

 

(2014) “[A Review of] Owen Hulatt, ed. Aesthetic and Artistic Autonomy. London: Bloomsbury, 2013, viii + 243 pp. ISBN 978-1-4411-9652-1.” Estetika 2: 290–296.

 

(2014) “The Prague Contemporary Art Scene in the Early Twenty-first Century.” In Europe, Europe (exh. cat.). Oslo: Astrup Fearnley Museet.

 

(2013) “The Contradictions of Activist Art [Rozpory aktivistického umění].” Artalk, 15. 8. 2013.

 

(2011) “Conceptualism and Early Romanticism. Attempts at Joining Opposites [Konceptualismus a raná romantika. Pokusy o spojení protikladů].” In History of Art in Expanded Field [Dějiny umění v rozšířeném poli], edited by Hana Buddeus, Mariana Dufková, Václav Janoščík and Johana Lomová, 80–88. Prague: VŠUP.

 

(2011) “The Future is Our Only Aim [Budoucnost je naším jediným cílem].” In Budoucnost je naším jediným cílem / The Future is Our Only Aim. Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov (exh. cat.), edited by P.O.L.E., 12–42; 184–210. Prague: SVIT.

 

(2011) “[A Review of] Denis Ciporanov – Tomáš Kulka (eds.), Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století.” Notebook for Art, Theory and Related Zones [Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny] 10: 104–115.

 

(2010) “Theoretical Gesamtkunstwerk of Boris Groys [Teoretické Gesamtkunstwerk Borise Groyse].” Introduction to The Total Art of Stalinism. The Communist Postscript [Gesamtkunstwerk Stalin. Komunistické postskriptum] by Boris Groys, 7–22. Prague: VVP AVU.

 

(2010) “From the Aestheticization of Politics to the Politicization of Art and Back [Od estetizace politiky k politizaci umění a zpět].” In Václav Bělohradský et al., Critique of the Unpoliticized Reason. Essays (Not Only) About the New Normalization [Kritika depolitizovaného rozumu. Úvahy (nejen) o nové normalizaci], 77–96. Všeň: Grimmus.

 

(2008) “Constructed Situation and Its Moment in Time [Konstruovaná situace a její okamžik v čase].” Notebook for Art, Theory and Related Zones [Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny] 4–5: 33–60.

 

(2008) “A May morning and the struggle with an enemy, against which victory is defeat [Májové jitro a boj proti nepříteli, proti němuž je vítězství podlehnutím].” In Jan Šerých se narodil 24. 6. 2083 minus jedna, edited by Karel Císař and Jan Šerých, 98–113. Prague: Tranzit pp.

 

(2007) “Text by Vaclav Magid [Text od Václava Magida].” In CAP – Crew Against People, 2–24. Prague: Bigg Boss.

 

(2007) “An Attempt to Compare the Phenomena of ‘Tusovka’ in the Russian Art of the Nineties with the Contemporary Czech Art Community [Fenomén ‚tusovky‘ v ruském umění devadesátých let a současná česká umělecká komunita – pokus o srovnání].” Umělec 1: 27–30.

 

(2006) “The Crisis of the Discrete Tendency [Krize nenápadné tendence].” Umělec 3: 58–66.

 

Editor of the publications

 

(2014) Pospiszyl, Tomáš. An Associative History of Art [Asociativní dějepis umění]. Prague: tranzit.cz.

 

(2011) Zálešák, Jan. The Art of Collaboration [Umění spolupráce]. Prague: AVU.

 

(2010) Groys, Boris. The Total Art of Stalinism. The Communist Postscript [Gesamkunstwerk Stalin. Komunistické postskriptum]. Prague: AVU.

 

(2008) Žižek, Slavoj. Horseshoe Over the Door, Anthology of Texts [Podkova nade dveřmi. Výbor z textů]. Prague: AVU.